Zavidovići

zavidovici

Grad Zavidovići

Zavidovići su mlad grad, nastao krajem 19. vijeka. Zauzima površinu od 590 km² i broji oko 46.000 stanovnika.

Kao i ostala mjesta Zeničko-dobojskog kantona, Zavidovići su bogati vodenim tokovima, te se oslanjaju na tri rijeke Bosnu, Krivaju i Gostović.

Nekad grad moćne drvne industrije, Zavidovići su ambijentalno smješteni u podnožju šumovitih planina i brda, koje nude ogromne rekreativno – turističke mogućnosti.

Brojne speleološki zanimljive pećine, gusto obrasle šume pune divljači, garancija su mogućnosti dobre zabave i odmora. Turistički zanimljive destinacije su poznata izletišta Kamenica na rijeci Krivaji i Maoča, neobično nalazište kamenih kugli koje se istražuje u okviru svjetski poznatog kompleksa Fondacije Arheološki park: „Bosanska piramida Sunca“. Tu je i Park prirode „Tajan“, istinsko odmorište za oči i dušu onih koji čeznu za nepatvorenom ljepotom.

Video prezentacija GradaZavidovića

Izvor: Turizam Ze-Do

Booking Kalendar

Kalender wird geladen...
Powered by Booking Calendar

Compare listings

Vergleichen