VISPAKOVA “ZLATNA DŽEZVA” U ELITE PROGRAMU GRUPE LONDONSKE BERZE


Zlatna džezva ‘case stady’ (studija slučaja) prezentirana je sinoć u okviru UniCredit CEE Lounge kao dijela Elite programa Grupe londonske berze. ‘Case study’ Zlatne džezve branda kompanije Vispak d.d. Visoko je nastavak realizacije programa započetog prije pola godine, kada je Klas d.d. Sarajevo kao jedna od članica AS GROUP uvrštena u UniCredit CEE Lounge, inovativnu inicijativu koja omogućava ambicioznim privatnim kompanijama da ubrzaju svoj rast.

On-line predavanja, razmjena iskustava i pripreme trajale su nekoliko mjeseci. Tema jednog od modula u okviru kojeg je obrađen case study Zlatne džezve bila je “inovacija i internacionalizacija proizvoda”.

Zaključci studije su da se internacionalizacija Zlatne džezve odvija u pravom smjeru. Najprije šireći se prema etno – marketima, a onda i radeći na unaprijeđenju imidža same Bosne i Hercegovine, i na ostale segmente inozemnih tržišta. Također, konstatirano je da je AS GROUP jedan od pokretača promjene postojećeg imidža BiH u smislu da nas konzumenti ne identifikuju samo kao politički nestabilno područje, nego i područje sa specifičnom kulturom i kvalitetnim proizvodima.

UniCredit CEE Lounge, dio je uspješnog Elite programa Grupe londonske berze, a pokrenut je 2015. godine. Iz devet zemalja centralne i istočne Evrope prethodno je odabrana 21 kompanija, koje su uključene u različite modula edukacije. Elite je do sada podržao više od 450 internacionalnih kompanija, a u svojoj rastućoj zajednici ima 150 savjetnika i više od sto investitora.

– Uvjereni smo u globalni potencijal branda Zlatna džezva, i zato smo izuzetno ponosni jer smo dobili mogućnost učešća u ovom programu, ali i što su nas Londonska berza i UniCredit prepoznali kao ambiciozno preduzeće sa potencijalom rasta i razvoja. Našu snagu i osnovu za dalji rast i razvoj temeljimo na našim brandovima sa izvorištem utkanim u bogato nasljeđe bosanske kuhinje, čiji ukusi privlače ljude širom Evrope i svijeta. Bosna i Hercegovina definitivno ima šta ponuditi regionalnom, ali i globalnom tržištu. Naše posebnosti su naša konkurentska prednost”, navodi se u saopćenjeu kompanije Vispak d.d. iz Visokog.


Preuzeto sa: (Visoko CO BA | www.visoko.co.ba) – (Visoko-Booking | www.visoko-booking.com)

Treten Sie der Diskussion bei

Compare listings

Vergleichen